Biografi dan Kisah Nabi Muhammad dari Lahir Hingga Wafat

Hari ini merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi umat Islam di dunia. Hari ini, bertepatan dengan tanggal 12 Rabbiul Awal marilah kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir dan manusia terbaik yang pernah ada.

Lahir pada hari Senin, bertepatan dengan tanggal 12 Rabbiul Awal atau tanggal 20 April 571 masehi. Dan lahir pada tahun Gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu ketika tentara Abrahah menyerang Mekkah dan Ka’bah dengan tentara bergajah.

Kisah Nabi Muhammad

mediaislamia.com

Berikut ini artikel tentang biografi serta kisah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Semoga setiap umat Muslim di dunia dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad yang penuh inspirasi dan pembelajaran.

Biodata Singkat Rasulullah SAW

Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim
Hari Lahir 12 Rabbiul Awal Tahun Gajah/20 April 571 Masehi
Tempat Lahir Makkah Al-Mukarramah (Rumah Abu Thalib)
Bapak Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim
Ibu Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf
Pengasuh Pertama Barakah Al-Habsyiyyah (Ummu Aiman)
Ibu Susu Pertama Tsuwaibah
Ibu Susu Kedua Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (Halimah As-Sa’diah)

 

Kisah Nabi Muhammad di Usia 5 Tahun

Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bagian setan yang wujud di dalam hatinya.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 6 Tahun

Ibundanya, Aminah binti Wahab, menderita sebuah penyakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah, baginda diasuh oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapak Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh kakek Rasulullah, yakni Abdul Muththalib.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 8 Tahun

Kakeknya, Abdul Muththalib pula meninggal dunia. Baginda Muhammad SAW pun lalu diasuh oleh saudara bapaknya, yakni Abu Thalib.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 9 Tahun

Bersama saudara bapaknya, Abu Thalib bermusafir ke Syam untuk urusan perniagaan. Di kota Basrah, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa itu.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 15 Tahun

Pada usia 20 tahun beliau telah terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam pada kitab ‘Sirah’ Jilid 1 di halaman 184-187 mengatakan bahwasanya ketika itu usia Nabi Muhammad Saw. 14 atau 15 tahun.

Baginda ikut dalam peperangan tersebut selama beberapa hari dan bertugas untuk mengumpulkan anak-anak panah.

Menyaksikan ‘perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang didzalimi di Makkah.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 20 Tahun

Di usianya yang telah menginjak angka 2, Rasulullah terlibat dalam beberapa peristiwa penting. Seperti peristiwa diplomatik perdamaian antara Bani Quraisy dengan kabilah atau bani-bani yang lainnya.

Lalu, setelah itu Rasulullah juga bekerja dengan Khadijah, menjadi seorang pedagang yang berdagang ke negeri Yaman dan Syiria.

Pada saatu-saat itu juga Rasulullah menunjukkan etos kerja yang sangat bagus dan profesional sehingga meningkatkan pemasukan dari perdagangan tersebut.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 25 Tahun

Bermusafir untuk kedua kalinya ke negeri Syam untuk urusan perniagaan barang-barang Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.

Baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan pamannya, Abu Thalib, beserta beberapa pamannya yang lain pergi berjumpa dengan Amru bin Asad (bapak saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang telah berumur 40 tahun saat itu.

Mas kawin Rasulullah untuk Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 35 Tahun

Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka’bah. Pembinaan Ka’bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah.

Rasulullah Saw. diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’ ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 40 Tahun

Kisah Nabi Muhammad Gua Hira

Jabal Nur Tempat Gua Hira Berada (via kompasiana.com)

Menerima wahyu di gua Hira’ sebagai pengangkatan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 53 Tahun

Berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keduanya tiba di kota Madinah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal / 24 September 622M.

Kisah Nabi Muhammad di Usia 63 Tahun

Pada umur 63 tahun Rasulullah wafat dan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, 12 Rabiulawal tahun 11 Hijrah / 8 Juni 632 Masehi.

Istri-istri Nabi Muhammad SAW

 • Khadijah binti Khuwailid.
 • Saudah binti Zam’ah.
 • Aisyah binti Abu Bakar (anak kandung Abu Bakar).
 • Hafsah binti Umar (anak kandung Umar bin Khattab)
 • Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.
 • Hindun binti Abu Umayyah (diberi gelar dengan nama Ummi Salamah)
 • Zainab binti Jahsy
 • Maimunah Binti Harith.
 • Safiyah binti Huyai bin Akhtab.
 • Zainab binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’, Ibu Orang Miskin).

Anak-anak Nabi Muhammad SAW

 • Qasim
 • Abdullah
 • Ibrahim
 • Zainab
 • Ruqaiyah
 • Ummi Kultsumhaf
 • Fatimah Al-Zahra’

 

Saudara Sesusu Nabi Muhammad SAW

Ibu Susuan

1. Thuwaibah → Hamzah
2. Abu Salamah → Abdullah bin Abdul Asad

Saudara Sepersusuan

1. Halimah Al-Saidiyyah → Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthallib
2. Abdullah bin Harith bin Abdul ‘ Uzza
3. Syaima ‘ binti Harith bin Abdul ‘ Uzza
4. ‘Aisyah binti Harith bin abdul ‘ Uzza

Paman dan Bibi Nabi Muhammad SAW

1. Al-Harith
2. Muqawwam
3. Zubair
4. Hamzah *
5. Al-Abbas *
6. Abu Talib
7. Abu Lahab (nama asalnya Abdul Uzza)
8. Abdul Ka’bah
9. Hijl
10. Dhirar
11. Umaimah
12. Al-Bidha (Ummu Hakim)
13. Atiqah **
14. Arwa **
15. Umaimah
16. Barrah
17. Safiyah (ibu kepada Zubair Al-Awwam) *

* Sempat masuk Islam.
** Ulama berselisih pendapat tentang Islamnya.

Sabda Rasulullah SAW:
“Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku
Dan sesiapa yang mencintai aku niscaya dia bersamaku di dalam surga”.
(Riwayat Al-Sajary dari Anas)

اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلم

Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad Saw. adalah manusia agung yang ideal dan sebaik-baik contoh sepanjang zaman.

Semoga bermanfaat. 🙂

Dari berbagai sumber.

Please rate this

Leave a Reply